Week van de Circulaire Economie: Een gesprek met Novades-oprichter Henry

Het is de Week van de Circulaire Economie, een landelijk programma dat het Nederlandse bedrijfsleven helpt circulair te ondernemen. Iets waar Novades inmiddels al bijna 8 jaar actief mee bezig is. In het kader van deze week voeren we een gesprek met Henry, de oprichter van Novades, om dieper in te gaan op de evolutie van de industrie en zijn toekomststrategieën.

Kun je iets vertellen over hoe de industrie waar jullie actief zijn de afgelopen jaren is veranderd op het gebied van het gebruik van circulaire grondstoffen?

“Ik zie een aantal opvallende ontwikkelingen; bijvoorbeeld dat de diervoederindustrie nu veel meer reststromen en bijproducten uit de voedselindustrie haalt dan voorheen. Je ziet een duidelijke verschuiving waarbij de diervoederindustrie steeds afhankelijker wordt van deze stromen. Dit komt de duurzaamheid van de industrie ten goede.

Daarnaast is er sprake van een toename in transparantie binnen de keten. Het wordt voor eindgebruikers in de diervoederindustrie steeds belangrijker om precies te weten welke ingrediënten ze ontvangen. Opvallend is dat deze groep steeds vaker rechtstreeks contact zoekt met de voedselindustrie. Maar door de enorme variatie in beschikbare grondstoffen is dit vaak een grote uitdaging. 

Verder zie je dat de industrie zich steeds meer richt op alternatieve eiwitbronnen zoals fava bean protein, algen en insecten. Er worden voortdurend nieuwe en alternatieve producten ontwikkeld om aan de veranderende behoeften te voldoen.

Vroeger was het gebruik van circulaire ingrediënten voornamelijk een commercieel gedreven keuze, maar nu zien we dat er een extra laag van betrokkenheid en bewustzijn is ontstaan. De focus ligt naast duurzaamheid, ook op transparantie en het verkennen van nieuwe, alternatieve bronnen om aan de groeiende vraag naar diervoeding te voldoen.”

Hoe zie jij de toekomst van deze industrie voor je met betrekking tot verduurzaming en het gebruik van circulaire grondstoffen?

“Nou, wat we hier nu al merken is dat onze grote accounts, multinationals, heel erg bewust bezig zijn bijvoorbeeld het verlagen van emissies en zich focussen op de resultaten die zij in 2025 moeten halen. Mijn verwachting is ook dat de kleinere partijen in de markt gaan volgen. Zij moeten ook verduurzamen.

Er wordt steeds meer gemeten, data wordt steeds belangrijker. Je ziet bijvoorbeeld dat transporteurs en verladers steeds bewuster bezig zijn met hun footprint. En dat gaat straks niet alleen op transportniveau zijn, maar ook steeds meer op product niveau. Wij zijn daar op dit moment ook hard mee bezig. 

Verder zie je op dit moment dat de diervoederindustrie veel gebruikmaakt van de standaard commodities uit de foodindustrie. Wij streven ernaar om dit gebruik te minimaliseren en ons volledig te richten op de circulaire grondstoffen. De grondstoffen die hun oorspronkelijke bestemming verloren hebben voor humane consumptie.”

En hoe gaat Novades zich daarvoor inzetten in de komende jaren?

Zoals ik eerder al aangaf, richten we ons volledig op het verminderen van emissies en het leveren van de beste producten, diensten en flexibiliteit die onze klanten nodig hebben. Bedrijven wereldwijd kunnen vertrouwen op circulaire ingrediënten om emissies te verminderen. We zullen deze ingrediënten positioneren als “mainstream”, aangezien circulaire feed ingrediënten, op zijn minst vanuit Novades, er hetzelfde uitzien en presteren als reguliere ingrediënten. Alleen met één belangrijk verschil: het vermogen om emissies te verminderen.

We maken circulariteit mogelijk, en daarmee het verlagen van emissies, door onze eigen ontwikkelde software, ontworpen om voedingsstoffen te optimaliseren voor de verwerking van voederbestanddelen. Dit is volledig op data gebaseerd en afgestemd op de behoeften en voorkeuren van onze klanten.

Om de maximale potentie uit deze circulaire grondstoffen te halen, investeren wij heel veel in kwaliteit. Denk bijvoorbeeld aan ons eigen warehouse, waar we alle binnenkomende vrachten bemonsteren, de testen en analyses die we doen op deze monsters in ons in-house laboratorium en de continue investering in data development.

Tot slot maken we gebruik van specialistische serviceproviders die ons helpen een zo efficiënt mogelijke supply-chain te realiseren, zo veel mogelijk lokaal, dichtbij onze klanten en leveranciers. Hiermee willen wij als Novades een steentje bijdragen aan een meer duurzamere, leefbaardere sector en wereld.”

 

HenryFounder

Contact opnemen

Let's connect